INFO & SISTE NYTT

27.07.2018 - Viktig info

Sommerens ekstremvær har blant annet medført ekstra belastning med støv fra grusveiene i hyttefeltet vårt. Vi i styret i SOV har fått noen henvendelser fra hytteeiere om at det må saltes mer på veinettet for å redusere støvplagen.   
Telemark Panorama AS har allerede saltet veinettet  i år i henhold til avtalen om veivedlikehold som vi har med dem. Skal det saltes mer i år må kostnadene til dette belastes hytteeierne særskilt. For at salting skal ha noen god effekt nå må dette også kombineres med vanning av veinettet. Kostnadene til dette kan bli vesentlige. Styret finner det ikke riktig nå å påføre hytteeierne en slik ekstra kostnaden som mer salting/vanning vil medføre.
Styret vil imidlertid sterk oppfordre alle hytteeierne til å kjøre svært skånsomt med lav hastighet i hyttefeltet slik at støvplagen blir så liten som mulig.
 
«Køyrer ein med vet vil det ikkje vere så ille».
 
Med vennlig hilsen
Styret i SOV

14.07.2018 - Viktig info

Vi har mottatt melding fra Nissedal Kommune v/ Kjell Vøllestad vedrørende vannkvaliteten i hyttefeltet. Vedlagt følger informasjon fra Nissedal kommune.
På grunn av manglende nedbør, og med det tørke, er det redusert vanntilførsel til forsynings brønn. Kommunen anser det derfor nødvendig å tilsette klor i vannet. Se kommunens nettside for mer detaljer

01.06.2018 - Info

Les her årsmøtereferatet.