INFO & SISTE NYTT

2018-02-26 - Info

Styret kaller inn til årsmøte i velforeningen.
Møtetidspunkt: 29.03.2018 – klokken 16.00
Møtested: Felle grendehus

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 10. mars 2018.